Колекция от кошници на  Studio Pauline Deltourот метал, състояща се от две кошници за плодове, за изцеждане на чинии и кошче за хартия. via