Joindesign , променят логиката на осветлението и поставят лампите в кабела.