Креативна училищна среда създадена от архитектите  Rosan Bosch.