Цветните платна на Jesse Brown са често едно изследване на геометрични форми, повтаряне на модели, типография, и графични петна. via