Архитектът Armando Ruinelli прави преустройството на хамбар в еднофамилна, модерна къща, запазила традициионния си облик, но и съвременна естетика и удобства. via