Уникални лампи от финно излят бетон на Miriam Aust, специфичния им, намачкан вид, идва от това че са изляти във форми от хартия.  via