Идеята за тази работа идва от личния опит на художника Yoan Capote, да стиска зъби като ефект на стресова ситуация. Тази скулптура е като паметник на колективния стрес в съвременния градски живот. В тази версия, художникът използва 17 тона бетон и монументален мащаб, за да се засили символиката на натиска и въздействието на работата в публичното пространство. via