7

Аристократичен декор на бар по проект на Isabel López Vilalta + Partners в Мадрид, Испания.

6

5

1

4

2