stylish-hidden-kitchen-design

Новите мебелите се увеличат от височината на пространството, което ги съдържа, което ги прави по-близки до обзавеждане в жилищните площи. По този начин, шкафовете достигнат нови, по-рационални височини, целящи да се избегне грозно припокриване на окачени компоненти. Големи плъзгащи се врати, които могат да бъдат изработени от стъкло или със същото покритие като тази на останалата част от кухнята, създават променлива в откриването и движението на затваряне, което анимира пространството и се превъръща в отличителен белег .