Поетични, функционални и комуникативни

Впечатляващ дизайн от breadedEscalope студио, за които продуктовия дизайн не е само естетика, а и начин за повлияване на начина на живот чрез моделиране на среда, предмети и продукти.

You Might Also Like