Австралииски дом

Свеж, архитектурен проект на Architects Eat , които реконструират къща от началото на 20ти век. Прозрачността и откритостта на новата част, контрастират с основната сграда. Новите сгради са с П-образна форма и размиват понятието вътре-вън. Екстериора става част от интериора.

You Might Also Like