“Работно” осветление

22/03/2010 Идеи

От Studio Job демонстрират новите си проекти за осветление от скулптурирани, бронзови тела на индустриални машини, функциониращи като осветителни тела.

You Might Also Like