Традиция или новаторство

Лампа на made in MIMBRE от Чили. Чилииското студио с визия за дизайна, изградена върху традициионите техники, идентичността на местното производство и модерния градски живот.

You Might Also Like