Nature of Material

Nature of material e проект на Ran Amitai от Израелското дизайн трио Bakery. Тук отделни листове от алуминий са лазерно изрязани , които след като се огънат, превръщат 2D лист в органичен 3D формат. Тази интеграция между строгите и естествени гънки, създава постоянна конструкция от една страна, и меки, органични форми, от друга страна.

You Might Also Like