Memory- стол без форма

Поетичната оригиналност на Tokujin Yoshioka е демонстрирана в дизайна на нов продукт- столът Memory за Moroso. Анатомията на продукта се определя от седящия на него човек. Така значението е в жеста, на физическа връзка по време на употреба. В резултат красотата идва от неправилната форма, така и от практическага изменчивост на външния му вид.

You Might Also Like