Potential Energy

Whatswhat Collective са представители на новата вълна в Скандинавския дизайн. Potential Energy е колекция от лампи, представяща различен аспект на тази енергия, играеща със структури и материали.  via

You Might Also Like