Зелено нашествие

Проекта Зелено нашествие, в историческия център на гр. Лима, е с цел преобразувани на голяма, пешеходна зона в място за игра и отдих. via

You Might Also Like