STAY в Копенхаген

Трансформацията на индустриална сграда в Копенхаген в хотелски и жилищен комплекс от Holgaard Arkitekter. STAY Copenhagen е реконструиран, запазвайки суровия характер на индустриалната архитектура, с подчинен на черно-белия колорит интериор. via

You Might Also Like