Мобилна еко система

Pocket Habitat е модулна система за засаждане на култури,  на нови или съществуващи покриви, или за временно озеленяване на нивото на земята. Всеки модул е самостоятелна единица, изработена от екологично-чисти материали и съдържащи рециклирани основи и семена. via

You Might Also Like