Малка къща за почивка

Последния проект на  Herbst Architects в серията baches (малка къща за почивка ) на Great Barrier Island продължава да изследва връзката на сградата с природната среда. Способността им перфектно да ситуират една къща в зависимост от природните дадености е невероятно.via

You Might Also Like