Колекцията на Елиза

Колекцията от лампи и кабинети на  Elisa Strozyk и Sebastian Neeb е продължение на успешната колекция от дървесен текстил. Основните материали отново са текстил и дърво, като съчетаването им води до иновативни скулптурни форми. via

You Might Also Like