На вечеря с апостолите

Колекцията ”Bella Maniera” на френското дизайн студио Mr. & Mr. е вдъхновен портрет на апостолите от Тайната вечеря. Върху 13-ет текстилни подложки са принтвани ръце в характерни пози на апостолите. via

You Might Also Like