Вектор

Vector 2 Chair на Marcin Laskowski е моделиран от две идентични плоскости, облечени в шотладнско каре. via

You Might Also Like