Пример за устоичива архитектура

Пример за устоичива архитектура Dick van Gameren architecten, концепция, която е от решаващо значение при избора на всички компоненти при проектирането, изграждане и ежедневна употреба на къщата. Всички вътрешни пространства получават дневна светлина от повече от една посока, осветлението е с LED-лампи. Голяма част от мебелите са вградени, където е възможно, изработени от устойчиви материали като бамбук. via

You Might Also Like