В сърцето на Токио

Sky Garden House е двуфамилна резиденция в центъра на Токио. Основната цел при проектирането е да се създаде среда, където две семейства могат да живеят свободно, като същевременно позволява  неприкосновеност на личния живот. Специфичният характер на местоположението и на ограниченията, наложени от страна на строителните норми, преставляват значителни предизвикателства при изпълнението на тази цел. via

You Might Also Like