Fast food design

Patrick Norguet проектира новите ресторанти на McDonald’s във Франция. Шперплат, ламарина и бетон са основните градивни материали. via

You Might Also Like