Цветните графики на Джеси

22/02/2012 Арт

Цветните платна на Jesse Brown са често едно изследване на геометрични форми, повтаряне на модели, типография, и графични петна. via

You Might Also Like