Бетонните лампи на Мириам

Уникални лампи от финно излят бетон на Miriam Aust, специфичния им, намачкан вид, идва от това че са изляти във форми от хартия.  via

You Might Also Like