Стъклена кутия

Модерния дом се намира в околностите на Брюж. Къщата е решена в стени от стъкло, отразяващи светлината и вертикалността на дърветата. Къщата е замислена като кутия, прозрачен обем, с ясно определени елементи. Концепцията е много опростено, зоните се вливат една в друга, а басейнат е акцент от интериора. via

You Might Also Like