Силата на природата

Колекция от вази на Jacky Wu, който използва естествените дефекти на дървесината, като ги подчертава с контрастен цвят. via

You Might Also Like