Линк

Колекцията LINK на Vibia по дизайн на Ramón Esteve. LINK играе с лъчи от светлина, създавайки силуети и форми, за да се постигне много приятен ефект осветление. Независими един от друг модули позволяват създаването на различни секции от светлината.via

You Might Also Like